ஆண்டு 2022 முக்கிய நிகழ்வுகள்.

மணவாளக்கோலம்- 16/1/2022
கிராம சாந்தி/வாஸ்து சாந்தி – 29/7/2022
கொடியேற்றம் – 30/7/2022
தேர் – 7/8/2022
தீர்த்தம் – 8/8/2022
அன்னாபிஷேகம் – 8/11/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *