தற்காலிக பூஜை நேரமாற்றம்.

கோறோண(corona) ஊரடங்கு காரணமாக ஆலயத்தில் நடைபெறும் நித்திய பூசைகள் தற்காலிகமாக மாலை6மணிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. பிரதோஷ பூஜை மட்டும் மாலை 5:30மணிக்கு ஆரம்பமாகும்.

http://sivatemple.nl/temple-opening-time/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *