ஆனிஉத்தரம் 08-07-2019

08/07/2019 திங்கட்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு ஆனி உத்தரத்தை முன்னிட்டு விஷேட அபிஷேகம் மற்றும் நடராச தரிசனம் என்பன இடம்பெறும். அடியார்கள் இத்தினத்தில் ஆலய தரிசனம் செய்து உய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *