பங்குனி உத்திரம்/ Meenatchi Thriukkalyanam 20-03-2019

வரும் புதன்கிழமை 20.03.19 அன்று ஆலயத்தில் பங்குனி உத்தரத்தை முன்னிட்டு திருக்கல்யாணம் இடம்பெறும். மாலை 5.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகும் இத்திருவிழாவில் அடியார்கள் பங்குபற்றி உய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

உபயம்: திரு. வடிவேல் குடும்பம் மற்றும் திரு. அமிர்தலிங்கம் குடும்பம்.

Coming Wednesday 20th of march we are going Celeberate Meenatchi thirukkalyanam because of the uthra nakshathram. The pooja will commence at 5.30pm.
All devotees are cordilly invited to join with us to experience the spritual enlightenment.
sponsers: Vadivel Ledchumanan family & Amirthalingam Family.

Op de komende woensdag 20.03.19 zal het heilige huwelijk worden gehouden ter gelegenheid van de deelname aan de tempel. ‘ s avonds om 5.30 uur vraagt de hit om de deelname van de bedienden.
Met vriendelijke groeten: mr. vadivel familie en mr. de familie van amirta.

Aanstaande woensdag 20 maart gaan we celeberate meenatchi thirukkalyanam vanwege de uthra nakshathram. De pooja begint om 5.30 uur.
Alle aanbidders zijn cordilly uitgenodigd om met ons mee te gaan om de innerlijk verlichting te ervaren.
Sponsers: Vadivel Ledchumanan familie & amirthalingam familie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *