கௌரி விரதப் பூஜைகள்

7.11.2018 அன்று கௌரி விரதப் பூஜைகள் மாலை 5.30மணிக்கு ஆரம்பமாகும் என்பதை அறியத்தருகிறோம். மேலதிக விபரங்களுக்கு ஆலய நிர்வாகத்தினரை அணுகவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *